صنایع دستی حصیر بافی

صنایع دستی حصیر بافی | صاذرکنندگان صنایع دستی حصیر بافی

یکی از کهن ترین صنایع دستی در ایران، صنایع دستی حصیر بافی است. حصیر بافی به کاری گفته می شود که حاصل بافت رشته های الیاف گیاهی می باشد. محصولات حصیر بافی مختلف است مانند: زیر انداز، سفره، انواع ظروف، انواع سبد و … حصیر بافی خود شامل چند صنعت بافتنی دیگر است که عبارتند از:ترکه بافیچم بافیبامبو بافیسبد بافی مروار بافی چپغ بافی حصیر بافی در نقاط گوناگون کشور با شیوه های مختلف انجام می پذیرد. برای نمونه، حصیر بافی در خوزستان، ابه کپو معروف است. این نوع از صنایع دستی بیشتر در شهرستان دزفول بافته می شود. در استان های شمالی از ساقه های برنج و گندم و در استان های دیگری مانند استان اصفهان حصیر از ترکه های نرم درختان یک یا دو ساله ساخته می شود. در همین استان نیز از الیاف مختلفی برای بافت حصیر استفاده می گردد. 

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید