فردی با تخم مرغ آشپزخانه خود را تزئین کرد

این مطالعه با هدف بررسی اثرات مصرف تخم مرغ بر اجزای سندرم متابولیک و مکانیسم‌های بالقوه اثر آن بر روی انسان برنامه‌ریزی و انجام شد. تخم مرغ، منبع مهم پروتئین حیوانی، به عنوان یک غذای کاربردی حاوی ترکیبات فعال زیستی مختلف که می تواند مسیرهای پیش التهابی و ضد التهابی را تحت تاثیر قرار دهد، تعریف می شود.

در حقیقت، تخم مرغ با اجزای زیست فعال خود می تواند اثرات تعدیل کننده ایمنی، ضد التهابی، آنتی اکسیدانی، ضد سرطانی یا ضد فشار خون را نشان دهد. ادعا می شود که مصرف تخم مرغ ممکن است با افزایش سطح HDL-C و کاهش التهاب از افراد در برابر سندرم متابولیک محافظت کند.

افزایش مصرف تخم مرغ این تصور را ایجاد می کند که به دلیل داشتن کلسترول ممکن است منجر به بیماری های قلبی عروقی شود. با این حال، شواهد کافی در مورد اینکه آیا کلسترول رژیم غذایی باعث کاهش LDL-C می شود وجود ندارد. مکانیسم‌های احتمالی تأثیر تخم مرغ بر سلامت انسان، در وب‌سایت‌های منتخب از جمله) و پایگاه‌های داده در این رابطه مورد بررسی قرار گرفتند.

برای بررسی رابطه نسبتاً مرموز بین کلسترول تخم مرغ و کلسترول خون، لازم است که جذب کلسترول از تخم مرغ را درک کرده و عملکرد میکروبیوتای روده را بدانیم. مطالعات انجام شده تا به امروز به طور کلی نتایج متناقضی در مورد مصرف تخم مرغ و خطرات CVD، دیابت و سندرم متابولیک به دست آورده است. همچنین قیمت شانه تخم مرغ میتواند تاثسسر مثبتی در خرید داشته باشد.

  • منابع:
    1. Egg consumption and health effects: A narrative review